Home / Danh sách trường tại nhật / Danh sách các ngành hệ đại học tại Kokkaido

Danh sách các ngành hệ đại học tại Kokkaido

Danh sách các ngành hệ đại học tại Kokkaido

Danh sách các ngành học tại các trường đại học ở khu vực Hokkaido. Hỗ trợ đăng ký học theo chuyên ngành đại học tại các trường đại học ở khu vực Hokkaido

 

1/ Đại học y Asahikawa

旭川医科大学 /Asahikawa Medical University

(Quốc lập)

 

Chuyên ngành – khoa (thời gian học)

  • Khoa Y                          6 năm
  • Ngành điều dưỡng 4 năm

 

2/ Đại học Thương Mại Otaru

小樽商科大学 / Otaru University of Commerce

 

Chuyên ngành – khoa

Đại học Khoa Ghi chú
Khoa Thương mại – khóa ban ngày Ngành kinh tế buổi trưa 4 năm
Ngành thương mại buổi trưa 4 năm
Luật doanh nghiệp buổi trưa 4 năm
Ngành thông tin xã hội buổi trưa 4 năm
Khoa Thương mại – khóa buổi tối Ngành kinh tế đêm 4 năm
Ngành thương mại đêm 4 năm
Luật doanh nghiệp đêm 4 năm
Ngành thông tin xã hội đêm 4 năm

 

Danh sách các ngành hệ đại học tại Kokkaido
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About nhatban

Check Also

logo sb

Liên hệ đăng ký học tại trường Kinh Doanh Quốc Tế ISB – International School of Business

Liên hệ đăng ký học tại trường Kinh Doanh Quốc Tế ISB – International School ...