Home / Tag Archives: trường đại học onihiro

Tag Archives: trường đại học onihiro

Trường Đại học Chăn Nuôi Obihiro ở Hokaido Nhật Bản

Trường Đại học Chăn Nuôi Obihiro – Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine – 帯広畜産大学 Đại học Chăn Nuôi Obihiro – Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine. Các ngành học cần tuyển sinh của trường như sau:   Đại học Chăn Nuôi Obihiro – Obihiro University of Agriculture ...

Xem thêm