Home / Danh sách trường tại nhật / Trường Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế ở Tokyo Nhật Bản

Trường Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế ở Tokyo Nhật Bản

Trường Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế ở Tokyo Nhật Bản

Trường Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế – International Christian University. Liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn làm thủ tục và đăng ký học tại Trường Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế – International Christian University – 国際基督教大学.

 

 

 

Thông tin địa chỉ và ngành học

Đại học Thiên Chúa Giáo Quốc Tế – International Christian University
国際基督教大学   Thành lập: 1949
Address 〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2

3 Chome-3-10−2 Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8585, Nhật Bản

TEL(JAPAN)   +81 422-33-3131
E-mail admissions-center@icu.ac.jp
URL http://www.icu.ac.jp/
 

  

 

Chuyên ngành – khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành – Khóa Ghi chú
Khoa Nghệ thuật Ngành nghệ thuật – khoa học Nghiên cứu tác phẩm mỹ thuật – văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Kinh tế học Coed buổi trưa 4 năm
Văn học Coed buổi trưa 4 năm
Triết học – Tôn giáo học Coed buổi trưa 4 năm
Âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanh học Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử học Coed buổi trưa 4 năm
Luật học Coed buổi trưa 4 năm
Chủng tộc học Coed buổi trưa 4 năm
Chính trị học Coed buổi trưa 4 năm
Quan hệ quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Chính sách cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Công nghệ thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Ngôn ngữ học Coed buổi trưa 4 năm
Sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục ngôn ngữ Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu nước Asia Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu Nhật Bản học Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa – giao lưu – truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu nước Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu phát triển Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu giới tính – tình dục Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu hòa bình Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu môi trường Coed buổi trưa 4 năm

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách trường đại học tại Nhật Bản

Danh sách trường cao đẳng tại Nhật Bản

Danh sách trường senmon tại Nhật Bản

Danh sách trường tiếng Nhật tại Nhật Bản 

About nhatban

Check Also

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi tại Nhật Bản

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi – Yamaguchi University of Human Welfare ...