Home / Tag Archives: học viện tiếng nhật ở sapporo

Tag Archives: học viện tiếng nhật ở sapporo

Danh sách các trường tiếng Nhật, học viện tại Sapporo

thanh-pho-sapporo

Danh sách các trường tiếng Nhật, học viện tại Sapporo. Các trường Nhật Ngữ ở Sapporo được chúng tôi liệt kê như sau: Trường, học viện tiếng Nhật ở Sapporo, Hokkaido Hiện có 3 trường sau: 1/ Japanese Language Institute of Sapporo – Tên tiếng Việt: Học viện Nhật ngữ ...

Xem thêm