Home / Tag Archives: trang phục kimono của nhật

Tag Archives: trang phục kimono của nhật

Trang phục truyền thống của người nhật Kimono

Trang phục truyền thống của người nhật Kimono. Khi nói đến thời trang của Nhật Bản người ta nghỉ ngay đến trang phục truyền thống Kimono, đây là trang phục mà người Nhật luôn lưu truyền đời này sang đời khác và trở thành văn hóa của Nhật Bản. Xem ...

Xem thêm