Home / Danh sách trường tại nhật / Trường Đại học Fukuyama ở Hiroshima Nhật Bản

Trường Đại học Fukuyama ở Hiroshima Nhật Bản

Ngành học của Trường Đại học Fukuyama – Fukuyama University – 福山大学. Chúng tôi hỗ trợ các bạn đăng ký học với Trường Đại học Fukuyama – Fukuyama University – 福山大学

 

 

Thông tin địa chỉ và ngành học

Đại học Fukuyama – Fukuyama University
福山大学
Address 〒729-0292 広島県福山市学園町1番地三蔵
TEL(JAPAN)   +81 84-936-2111
E-mail kouhou@fucc.fukuyama-u.ac.jp
URL http://www.fukuyama-u.ac.jp
 

 

Chuyên ngành – khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành – Khóa Ghi chú
Khoa kinh tế Ngành kinh tế Ngành quản lý thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Kinh tế tài chính Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Kinh tế Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kế toán thuế Khóa kinh doanh – quản lý Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kinh tế Bingo Coed buổi trưa 4 năm
Khoa văn hóa nhân loại Khóa phương tiện truyền thông・Ngành phim ảnh Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn hóa nhân loại Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp スマートシステム Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thiết kế môi trường sinh họat Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật hệ thống cơ khí Khóa hệ thống ô tô Coed buổi trưa 4 năm
Hệ thống cơ học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp và đời sống Ngành dinh dưỡng đời sống Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sinh học biển Khóa khoa học thủy sinh Coed buổi trưa 4 năm
Lĩnh vực môi trường sinh thái Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Sử dụng Tài nguyên Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thực phẩm thủy sản Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Dược Ngành dược học Coed buổi trưa 6 năm

 

 

 

 

 


About nhatban

Check Also

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi tại Nhật Bản

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi – Yamaguchi University of Human Welfare ...