Home / Danh sách trường tại nhật / Trường Đại học Toyo ở Tokyo Nhật Bản

Trường Đại học Toyo ở Tokyo Nhật Bản

Trường Đại học Toyo ở Tokyo Nhật Bản – Toyo University Hakusan Campus – 東洋大学. Liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn làm thủ tục và đăng ký học tại Trường Đại học Toyo – Toyo University Hakusan Campus – 東洋大学.

 

 

 

Thông tin địa chỉ và ngành học

Đại học Toyo – Toyo University Hakusan Campus
東洋大学 Thành lập: 1887
Address 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20

5 Chome-28-20 Hakusan, Bunkyō, Tokyo 112-8606, Nhật Bản

TEL(JAPAN) 03-3945-7272   – +81 3-3945-7224
E-mail nyushi@toyo.jp
URL http://www.toyo.ac.jp/nyushi/
 

  

Chuyên ngành – khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành – Khóa Ghi chú
Khoa Văn học Ngành văn hóa triết học phương Đông Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn học văn hóa Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Ngành triết học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sử học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành giáo dục Phát triển con người Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiểu học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn học Âu Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Khoa văn hóa quốc tếNgành giao tiếp truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Văn học(khóa học buổi tối ) Ngành giáo dục Coed đêm 4 năm
Ngành văn học văn hóa Nhật Bản Coed đêm 4 năm
Ngành văn hóa triết học phương Đông Coed đêm 4 năm
Khoa kinh tế Ngành chính sách tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế(khóa học buổi tối ) Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh Ngành kế tóan – tài chính Coed buổi trưa 4 năm
Ngành marketing Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh(khóa học buổi tối ) Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Khoa Luật Luật doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Luật Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Luật(khóa học buổi tối ) Ngành Luật Coed đêm 4 năm
Khoa xã hội học Ngành giao tiếp phương tiện truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hệ thống văn hóa xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Ngành phúc lợi xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Xã hộiNgành tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa xã hội học(khóa học buổi tối ) Ngành phúc lợi xã hội Coed đêm 4 năm
Ngành xã hội học Coed đêm 4 năm
Khoa Quốc tế Ngành cải tiến toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành nghiên cứu khu vực quốc tế Khu vực tổng hợp(Khóa học buổi tối) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa khu vực quốc tế Coed đêm 4 năm
Khoa du lịch quốc tế Ngành du lịch quốc tế Khóa chuyên gia du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quản lý- điều hành Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Giao tiếp – dịch vụ Coed buổi trưa 4 năm
Khóa du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khóa chính sách du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thông tin liên lạc Khóa liên kết thông tin Khóa hệ thống dân sự Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thiết kế Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ sư công trình・ Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Khóa doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thiết kế cuộc sống Ngành hỗ trợ sinh họat Khóa hỗ trợ trẻ em Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sinh họat Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thiết kế môi trường nhân văn Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sức khỏe thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và công nghệ Ngành thiết kế môi trường đô thị Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật y sinh Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin địên tử địên khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thông tin tổng hợp Ngành tổng hợp Thông tin Văn hóa truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thông tin thông tin thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hệ thống thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học đời sống Ngành ứng dụng sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học đời sống Coed buổi trưa 4 năm
Khoa môi trường thực phẩm Khóa môi trường thực phẩm Khóa thể thao – thực phẩm chức năng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa khoa học thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Ngành dinh dưỡng và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách trường đại học tại Nhật Bản

Danh sách trường cao đẳng tại Nhật Bản

Danh sách trường senmon tại Nhật Bản

Danh sách trường tiếng Nhật tại Nhật Bản 

About nhatban

Check Also

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi tại Nhật Bản

Trường Đại học phúc lợi và văn hóa Yamaguchi – Yamaguchi University of Human Welfare ...